Sra.Silvia Nacenta Esquirol

Servei d'orientació i inserció professional - Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent

Email: snacenta@euss.cat

Despatx: Servei d'orientació i inserció professional (SE06)

Telèfon: +34 935039129

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Llicenciat/da en Psicologia
(1998, Universitat de Barcelona)

Càrrecs

Cap del Servei d'orientació i inserció professional