Dra.Elena Pallarés López

Departamento de mecánica - Área académica

Email: epallares@euss.cat

Despacho:

Teléfono:

Dirección EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum académico

Doctor/a en Ciències del Mar
(2016, Universitat Politècnica de Catalunya)
Màster Oficial en Ciències del Mar, especialitat Oceanografia i Gestió del Medi Marí
(2011, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a en Camins, Canals i Ports
(2010, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditaciones

Profesor lector
(16/10/2018, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Cargos

Responsable Lab. de Materials, Metrologia i Calibratge Industrial 01
Responsable Lab. de Tecnologia Mecànica

Docencia - asignaturas

Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos
Fundamentos de la ingeniería térmica y de fluidos
Física
Resistencia de Materiales
Resistencia de materiales
Teoría de Máquinas y Mecanismos
Teoría de máquinas i mecanismos