Dra.Elena Pallarés López

Mechanics Department - Academic Area

Email: epallares@euss.cat

Office:

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Ciències del Mar
(2016, Universitat Politècnica de Catalunya)
Màster Oficial en Ciències del Mar, especialitat Oceanografia i Gestió del Medi Marí
(2011, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a en Camins, Canals i Ports
(2010, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(16/10/2018, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Responsable Lab. de Materials, Metrologia i Calibratge Industrial 01
Responsable Lab. de Tecnologia Mecànica

Subjects

Fundamentals of Thermal Engineering and Fluids
Fundamentals of Thermal and Fluid Engineering
Machines and Mechanisms Theory
Physics
Strength of Materials
Theory of Machines and Mechanisms