Dra.Elena Pallarès López

Mechanics Department - Academic Area

Email: epallares@euss.cat

Office: Desp. professors (DE15)

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Ciències del Mar
(2016, Universitat Politècnica de Catalunya)
Màster Oficial en Ciències del Mar, especialitat Oceanografia i Gestió del Medi Marí
(2011, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a en Camins, Canals i Ports
(2010, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(16/10/2018, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Responsable Laboratori de Mecànica i Materials