Sr.Dave Kelley Neyharrt

Email:

Office:

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Màster propi en Business Adminitration
(2011, Altres universitats Espanyoles)
Màster propi en Arts
(2002, Estrangeres)
Graduat/da en Arts i Humanitats, especialitat Arts
(2000, Estrangeres)