Dra.Elena Bartolomé Porcar

Mechanics Department - Academic Area

Email: ebartolome@euss.cat

Office: Desp. professors (DE15)

Phone: +34 935039145

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Ciències físiques
(2002, Estrangeres)
Llicenciat/da en Ciències físiques, especialitat Fonamental
(1997, Universidad de Zaragoza)

Acreditations

Advanced research (Full Professor)
(27/04/2020, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Report for Tenure-track lecturer
(12/12/2007, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Research (Tenured assistant professor)
(21/07/2006, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Cap del Departament de recerca

Subjects

Machines and Mechanisms Theory
Materials Science and Technology
Science and Technology of Materials
Strength of Materials
Theory of Machines and Mechanisms

Research

Caracterització magnètica de Single Molecule Magnets (SMMs), imans moleculars basats en ions lntànids, amb potencial aplicació en spintrònica
Estudi de les propietats magnètiques de cintes superconductores d'alta temperatura crítica basades en el YBCO (Coated Conductors), fabricades per mètodes químics, escalables industrialment

Social networks

LinkedIn
ResearchGate