Bases de dades

Accés a bases de dades tant a través de la EUSS 

 

  • Des de qualsevol ordinador de l'EUSS es pot accedir a WOS (Web of Science) via Fecyt. Funciona per reconeixement d'Ip.  Aquesta base de dades és referencial. 
  • Des de qualsevol ordinador de l¡EUSS es pot accedir a Engineering Sources via EBSCO. Funciona per reconeixement d'Ip.

 

Share

Accés bases de dades

Accés a bases de dades externes subscrites per l'EUSS

Bases de dades d'informes tècnics

  • ArXiv.org. Base de dades de lliure accès de la Cornell University.Library. Inclou documents electrònics de física, matemàtiques, informàtica, biologia... de lliure accès. També es pot gaudir d'un servei d'alertes.