Agenda

Gener

13
gen.

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

15
gen.

Reunió de coordinació (2)

Comissions

20
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

20
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

21
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

21
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

22
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

22
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

23
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

23
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

24
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

24
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

27
gen.

Setmana intersemestral

Acadèmic

28
gen.

Setmana intersemestral

Acadèmic

29
gen.

Claustre

Acadèmic

29
gen.

Setmana intersemestral

Acadèmic

29
gen.

Data límit per a l'entrada de notes del 1r semestre

Acadèmic

30
gen.

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

30
gen.

Setmana intersemestral

Acadèmic

31
gen.

Formació del professorat i PAS (4)

Formatiu