Share

Redes sociales

Comunitat docent i d'administració

Personal de l'EUSS

Professorat

Professor Assignatures
Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu
Doctor/a Enginyer Industrial especialitat Química
Electrònica digital i microprocessadors
Instrumentació electrònica
Química
Química
Tecnologia elèctrica i electrònica
Dr. Keivan Amirbagheri -
Doctor/a en Empresa
Direcció estratègica de les operacions
Direcció tàctica de les operacions
Mètodes quantitatius avançats per a la gestió
Mètodes quantitatius per a la gestió
Juan Ariza Jiménez
Enginyer/a Tècnic/a en Electricitat
Peritatges industrials
Sistemes elèctrics de potència
Dr. Arash Arjomandi Rad
Doctor/a en Humanitats
Ètica professional
Dr. Roberto Arjones Rodríguez
Doctor/a in Business Administration and Management
Direcció estratègica de les operacions
Direcció estratègica d'empreses
Direcció tàctica de les operacions
Gestió de qualitat, seguretat i mediambient
Gestió i tècniques de manteniment
Mètodes quantitatius per a la gestió
Dr. Francesc Arrando Comas
Doctor/a en Ciències Físiques especialitat Física Aplicada
Centrals elèctriques i energies renovables
Enginyeria fluidotèrmica
Enginyeria mediambiental
Enginyeria Mediambiental
Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Instal·lacions d'energies renovables
Instal·lacions elèctriques en mitjana i alta tensió
Dr. Jorge Bachs Ferrer
Doctor/a en Ciències Econòmiques i Empresarials
Sistemes d'informació per a la direcció
Tècniques de direcció d'empreses
Francisco Balleste Estrada
Llicenciat/da en Ciències Econòmiques i Empresarials especialitat Economia de l'empresa
Antropologia
Antropologia
Dra. Elena Bartolomé Porcar
Doctor/a en Ciències físiques
Ciència i tecnologia de materials
Ciència i Tecnologia de Materials
Resistència de materials
Resistència de Materials
Teoria de màquines i mecanismes
Teoria de Màquines i Mecanismes
Juan Batlló Ferrer
Llicenciat/da en Dret
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Sistemes de producció industrial
Sistemes de producció industrial
Salvador Bernadàs Tel
Enginyer/a en Electrònica
Anàlisi i disseny de sistemes en temps real
Oficina tècnica i gestió de projectes
Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
Sistemes electrònics
Tecnologia elèctrica i electrònica
Tecnologia electrònica
Tractament digital del senyal
Dr. Àngel Borrell Sanz
Doctor/a en Enginyeria Electrònica
Automatismes i mètodes de control industrial
Automatismes i Mètodes de Control Industrial
Electrònica de potència
Electrotècnia - Màquines elèctriques
Màquines elèctriques
Teoria de circuits i enginyeria elèctrica
Francisco Javier Brines Socies
Llicenciat/da en Filosofia i Lletres especialitat Filosofia i ciències de l'educació
Antropologia
Antropologia
Veritat, bondat i bellesa
Núria Comas Farnés
Enginyer/a en Informàtica
Informàtica
Informàtica
Dr. August Corrons Giménez
Doctor/a en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional
Control de qualitat
Gestió de qualitat, seguretat i mediambient
Localització i disseny de plantes industrials
Peritatges industrials
Dra. Maria Montserrat Cortina Puig
Doctor/a en Química
Càlcul bàsic
Ciència i tecnologia de materials
Física
Física
Química
Química
Javier Cruz Clavijo
Graduat/da en Enginyeria Mecànica
Ampliació d'automàtica
Ampliació d'automàtica
Automatització de processos industrials
Automatització de processos industrials
Automatització industrial
Automatització industrial
Comunicacions industrials
Comunicacions industrials
Sistemes robotitzats
Sistemes robotitzats
Dr. Jordi Cruz Sanchez
Doctor/a en Química
Enginyeria mediambiental
Enginyeria Mediambiental
Física
Física
Química
Química
Jose Javier Cuadra Planter
Màster Oficial en Màster en Direcció d'Empreses Industrials especialitat Direcció d'Empreses Industrials
Centres de transformació
Sistemes elèctrics de potència
Lesley Eileen Denham --
Màster Oficial of Arts especialitat English Teaching
Idioma (anglès)
Dr. Ulises Diego Ayala
Doctor/a of Philosophy
Ampliació d'expressió gràfica
Disseny de màquines i mecanismes
Disseny mecànic
Expressió gràfica
Expressió Gràfica
Tecnologia mecànica
David Doncel Guerra
Graduat/da en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Teoria de circuits i enginyeria elèctrica
Joan Carles Fernández Llibre
Màster Oficial en Educació i TIC
Aplicacions industrials de les TIC
Informàtica
Informàtica
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Raul Fernández Roman
Enginyer/a Tècnic/a Industrial
Ciència i tecnologia de materials
Ciència i Tecnologia de Materials
Dr. Ignasi Florensa Ferrando
Doctor/a en Competivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat
Cicle de vida
Enginyeria mediambiental
Enginyeria Mediambiental
Mecànica dels medis continus
Teoria d'estructures i construccions industrials
Agustí Fontquerni Gorchs
Enginyer/a Industrial
Anàlisi i disseny de sistemes en temps real
Informàtica industrial i comunicacions
Dra. Iria Fraga Rivas
Doctor/a en Física especialitat Física Aplicada
Càlcul
Càlcul
Física
Física
Santiago Fuentes Torres
Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació especialitat en Sistemes de Telecomunicació
Informàtica
Informàtica
Pablo Galilea Nerín
Llicenciat/da en Administració i Direcció d'Empreses
Marketing industrial
José Víctor Gallardo Espinal
Màster propi en Energies Renovables i Eficiència Energètica ISO 50001
Centrals elèctriques i energies renovables
Instal·lacions elèctriques en baixa tensió
Instal·lacions elèctriques en mitjana i alta tensió
Línies elèctriques
Dr. Xavier Gallardo Rodríguez
Doctor/a en Projectes d'innovació tecnològica en l'enginyeria de producte i procés
Direcció estratègica d'empreses
Empresa
Empresa
Gestió de la innovació
Política tecnològica i de la innovació
Ricardo Gámez Rodríguez
Enginyer/a en Materials
Disseny de màquines i mecanismes
Selecció de materials
Tecnologia mecànica
Alejandro García Alférez
Graduat/da en Enginyeria Mecànica
Enginyeria del mecanitzat
Tecnologies de fabricació integrades informàticament (CAM)
Eduardo Gómez Martínez
Enginyer/a Tècnic/a Industrial
Ciència i tecnologia de materials
Ciència i Tecnologia de Materials
Albert Guivernau Molina
Màster Oficial en Gestió Pública
Macroeconomia
César Latorre Castillo
Llicenciat/da en Informàtica
Aplicacions industrials de les TIC
Informàtica
Informàtica
Sistemes d'informació per a la direcció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Dr. Miquel Llabrés Florit
Doctor/a en Ciències especialitat Matemàtiques
Càlcul
Càlcul
Estadística
Estadística
Matemàtiques
Matemàtiques
Dr. Jaime López Marco
Doctor/a en Ciencias del Mar especialitat Enginyeria hidràulica, marítima i ambiental
Càlcul bàsic
Enginyeria de processos de fabricació
Enginyeria fluidotèrmica
Física elèctrica
Física Elèctrica
Dr. Carlos Luque Corredera
Doctor/a en Química Orgància Experimental i Industrial
Càlcul bàsic
Matemàtiques
Matemàtiques
Oficina tècnica i gestió de projectes
Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
Química
Química
Dr. Víctor Martínez Junza
Doctor/a en Química Orgànica i Bioquímica especialitat Química i Enginyeria Química
Ciència i tecnologia de materials
Ciència i Tecnologia de Materials
Matemàtiques
Matemàtiques
Dra. Marta Mata Burgarolas
Doctor/a en Ciències de Materials
Comportament inelàstic de materials
Enginyeria assistida per computador (CAE)
Mecànica dels medis continus
Teoria d'estructures i construccions industrials
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Doctor/a en Telecomunicació
Aplicacions industrials de les TIC
Empresa
Empresa
Informàtica industrial i comunicacions
Organització d'empreses
Organització d'Empreses
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Lucas Augusto Murias Mazaira
Graduat/da en Organització Industrial especialitat Menció en Empresa
Direcció de projectes
Dr. Carlos Ortega García
Doctor/a en Enginyeria Electrònica especialitat Enginyeria electrònica
Aplicacions de l'electrònica industrial
Electrònica de potència
Física elèctrica
Física Elèctrica
Teoria de circuits i enginyeria elèctrica
Dra. Elena Pallarés López
Doctor/a en Ciències del Mar
Física
Física
Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Resistència de materials
Resistència de Materials
Teoria de màquines i mecanismes
Teoria de Màquines i Mecanismes
Dra. Jessica París Paricio
Doctor/a en Humanitats i Ciències Socials
Comptabilitat financera i analítica
Empresa
Empresa
Enginyeria econòmica i financera
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez
Enginyer/a en Telecomunicació
Automatismes i mètodes de control industrial
Automatismes i Mètodes de Control Industrial
Física elèctrica
Física Elèctrica
Regulació automàtica
Sistemes Electrònics
Teoria de Circuits
Dr. Antonio Pérez Navarro
Doctor/a en Ciències Físiques
Física
Física
Física elèctrica
Física Elèctrica
Dr. Jesús Rico Flor
Doctor/a en Administració i Direcció d'Empreses
Gestió de canvi i de l'equip humà
Dr. Carlos Rubio García
Doctor/a en Ciències Físiques especialitat Física Industrial
Antropologia
Antropologia
Sistemes electrònics
Teoria de circuits i enginyeria elèctrica
Dr. José María Ruiz Torrejón
Doctor/a en Ciències Físiques especialitat Física i Tecnologia de Materials
Càlcul bàsic
Disseny d'instal·lacions hidràuliques i climatització
Enginyeria fluidotèrmica
Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Instal·lacions en edificis
Màquines i motors tèrmics
Rodolfo Sánchez Briz
Graduat/da en Enginyeria en Organització Industrial especialitat Empresa
Enginyeria de producte i de procés
Dra. Clara Sandino --
Doctor/a en Enginyeria Biomèdica
Càlcul
Càlcul
Matemàtiques
Matemàtiques
Oficina tècnica i gestió de projectes
Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
Dr. Ignacio Santín López
Doctor/a en Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Automatismes i mètodes de control industrial
Automatismes i Mètodes de Control Industrial
Enginyeria mediambiental
Enginyeria Mediambiental
Dr. Llorenç Servera Serapio
Doctor/a en Físiques especialitat Nanociències
Ampliació d'automàtica
Automatismes i mètodes de control industrial
Automatismes i Mètodes de Control Industrial
Automatització de processos industrials
Automatització industrial
Domòtica
Robòtica avançada
Sistemes robotitzats
Dr. Pablo Sevilla Sánchez
Doctor/a en Mecànica especialitat Ciències dels Materials
Ciència i tecnologia de materials
Ciència i Tecnologia de Materials
Enginyeria de processos de fabricació
Mètodes avançats de producció mecànica
Resistència de materials
Resistència de Materials
Teoria de màquines i mecanismes
Teoria de Màquines i Mecanismes
Jesús Sols Lucia
Llicenciat/da en Ciències Exactes especialitat Estadistica i Investigació Operativa
Càlcul
Càlcul
Estadística
Estadística
Matemàtiques
Matemàtiques
Joan Yebras Cañellas
Llicenciat/da en Comunicació audiovisual
Ampliació d'expressió gràfica
Empresa
Empresa
Expressió gràfica
Expressió Gràfica
Organització d'empreses
Organització d'Empreses

Personal d'administració i serveis

PAS Serveis
Manuela Alcaraz Esquinas Administració
Maria Montserrat Cortina Puig Servei de relacions internacionals
Marta del Río Fontanals Servei de biblioteca
Montserrat Déu Prats Servei de biblioteca
Joan Carles Fernández Llibre Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
María Jesús Garralaga Blesa Servei de recepció
Lluís Jiménez Villarroya Servei de publicacions
Servei de recepció
Servei intern de manteniment
Marta Jové Company Servei intern de promoció i comunicació
César Latorre Castillo Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Maria Jesús Monleón Moreno Servei de comptabilitat
Servei intern de qualitat
Silvia Nacenta Esquirol Servei d'orientació i inserció professional
David Poyatos Jiménez Servei de recepció
Servei intern de qualitat
Sara Redondo Cortés Servei de Gestió acadèmica
Yolanda Riera Gironza Servei de Gestió acadèmica
Ester Titos Sánchez Servei de recepció
Olga Vendrell Balcells Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Servei intern de qualitat

Professors d'altres institucions

Professor Institució
James Byrne - British Council
Lesley Eileen Denham -- British Council
Pau Giralt Andreva Escola Professional Salesiana de Sarrià
Urs Jonathan Hilger CIC IDIOMES
Antje Lippold -- CIC IDIOMES
Martin Moore British Council
Francesc Xavier Sauquet Salud CIC IDIOMES