Agenda

Julio

01
Jul

Tutoria de matrícula

Acadèmic

01
Jul

Tancament d'actes del 2n semestre

Acadèmic

04
Jul

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

05
Jul

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

06
Jul

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

06
Jul

Reunió de coordinació (4)

Comissions

07
Jul

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

08
Jul

Publicació de les citacions per a la matrícula del curs 2022-2023

Acadèmic

11
Jul

Defenses de Treballs de Fi de Màster

Acadèmic

12
Jul

Defenses de Treballs de Fi de Màster

Acadèmic

22
Jul

Data límit per a la sol·licitud de compensació d'assignatures

Gestió acadèmica