Sra.Sara Redondo Cortés

Academics Management Service - Academic Area

Email: sredondo@euss.cat

Office: Gestió acadèmica (SE03)

Phone: +34 935039125

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Llicenciat/da en Humanitats, especialitat Gestió Cultural
(2008, Universitat Autònoma de Barcelona)

Positions

Cap del Servei de Gestió acadèmica