Sr.Francesc Xavier Monzonís Varea

Mechanics Department - Academic Area

Email: fxmonzonis@euss.cat

Office: Desp. professors (DE15)

Phone: +34 935039145

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Llicenciat/da en Ciències Físiques
(1992, Universitat de Barcelona)