Dra.Marta Mata Burgarolas

Mechanics Department - Academic Area

Email: mmata@euss.cat

Office: Desp. secretaria acadèmica (SE02)

Phone: +34 935039124

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Ciències de Materials
(2004, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a en Materials
(2001, Universitat Politècnica de Catalunya)
Llicenciat/da en Física
(1999, Universitat de Barcelona)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(15/02/2005, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Social networks

LinkedIn