Sr.José Víctor Gallardo Espinal

Electric Department - Academic Area

Email: jvgallardo@euss.cat

Office: Cap d'Estudis (DE14)

Phone: +34 935039138

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Màster propi en Energies Renovables i Eficiència Energètica ISO 50001
(2019, Altres universitats Espanyoles)
Enginyer/a Industrial, especialitat Electricitat
(1995, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat Electrònica Industrial
(1986, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditations

Report for Collaborating lecturer
(21/04/2009, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Cap de l'Àrea acadèmica
Cap del Departament d'electricitat
Responsable Aula AT20

Social networks

LinkedIn

Subjects

Electrical Energy Generation
Energy Efficiency
Engineering Projects
The Energy Market and Energy Management