Sra.Maria Jesús Monleón Moreno

Accounts Service - Administration

Email: mjmonleon@euss.cat

Office: Comptabilitat (SE10)

Phone: +34 935039133

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Llicenciat/da Psicologia, especialitat Industrial
(1989, Universitat de Barcelona)

Positions

Cap del Servei de comptabilitat