Sr.Jesús Sols Lucia

Science Department - Academic Area

Email: jsols@euss.cat

Office: Desp. professors (DT10)

Phone: +34 935039147

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Llicenciat/da en Ciències Exactes, especialitat Estadistica i Investigació Operativa
(2000, Universidad Nacional de Ed. a Distancia)

Subjects

Calculus
Mathematics
Statistics