Dr.Ignacio Santín López

Electric Department - Academic Area

Email: isantin@euss.cat

Office:

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
(2015, Universitat Autònoma de Barcelona)
Màster Oficial en Estudis Ambientals
(2012, Universitat Autònoma de Barcelona)
Enginyer/a en Electrònica
(2006, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat Electrònica Industrial
(2002, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditations

Research (Tenured assistant professor)
(11/11/2020, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Report for Tenure-track lecturer
(01/03/2017, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Subjects

Automation and Industrial Control Methods
Automation systems and industrial control methods
Environmental Engineering