Agenda

Mayo

02
Mayo

Fi del període per presentar sol·licituds d'accés per canvi d'estudis espanyols i estrangers - Curs 2024-2025

Gestió acadèmica

02
Mayo

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

08
Mayo

Formació de tutors

Formatiu

08
Mayo

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

09
Mayo

Reunió del grup de recerca (3)

Comissions

13
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

14
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

15
Mayo

Activitats EUSS

Institucional

15
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

16
Mayo

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

16
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

16
Mayo

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

17
Mayo

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

17
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

22
Mayo

Sessió informativa del curs 2024-2025 per a estudiants de l'EUSS

Acadèmic

29
Mayo

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

29
Mayo

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (8)

Comissions