Share

Descripció de la recerca

En aquesta àrea la recerca es focalitza en:

 

a) Aplicar mètodes quantitatius en sostenibilitat en les cadenes de subministrament i investigar els productes verds.

b) Utilitzar el mètode de mitjana ponderada ordenat com una eina de prendre decisions en diferents àrees de l'negoci.

c) Utilitzar l'anàlisi bibliomètrica de les noves tendències en dues àrees esmentades en punts a i b.

 

S'estàn portan a terme els seguënts treballs: 

 

1. Investigació de la evolució de la recerca acadèmica al voltant de Cadenes de suministres i Escalfament Global (enviat a Computers and Industrial Engineering)

2. Revisió bibliogràfica sobre "Environmental Modelling & Programari" (enviat a Environmental Modelling & Programari)

3. Anàlisi bibliometric sobre "Energy for Sustainable Development"

4. Anàlisi de recerca medioambiental: una revisió sistemàtica

 

Investigador EUSS

Dr. Keivan Amirbagheri, Dr. Roberto Arjones

 

Publicacions destacades

 • "Celebrating half a century of Environment and Behavior: A bibliometric review", Environment and Behavior, Milfont, T. L., Amirbagheri, K., Hermanns, E., & Merigó, J. M. , 51(5), 469-501 (2019).
 • "Research on green supply chain: a bibliometric analysis", Amirbagheri, K., Núñez-Carballosa, A., Guitart-Tarrés, L., & Merigó, J. M., Clean Technologies and Environmental Policy, 21(1), 3-22 (2019).
 • "A bibliometric analysis of supply chain analytical techniques published in Computers & Industrial Engineering", Cancino, C. A., Amirbagheri, K., Merigó, J. M., & Dessouky, Y. , Computers & Industrial Engineering, 137, 106015 (2019).
 • "OWA operators in the calculation of the average green-house gases emissions", Amirbagheri, K., Merigó, J. M., Guitart-Tarrés, L., & Nuñez-Carballosa, A., Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, (Preprint), 1-13 (2020).

Col·laboracions

 • Dr. José M. Merigó Lindahl (Universidad de Chile & Universidad Tecnología de Sydney)
 • Dr. Taciano Lemos Milfont (Universidad de Waikato)
 • Dr. Jian-Bo Yang (Universidad de Manchester
 • Dr. Christian A Cancino (Universidad de Chile)
 • Dra. Laura Guitart Tarrès (Universidad de Barcelona)
 • Dra. Ana Núñez Carballosa (Universidad de Barcelona)
 • Dr. Yasser Dessouky (Universidad Estatal de San José)