Share

Descripció de la recerca

Aquesta recerca vol analitzar si l’ús habitual de tecnologies de renderització (RT), és a dir, aquelles que faciliten la representació, comprensió i creació d’entorns i objectes tridimensionals sintètics, modifica les competències cognitives per interpretar gràfics i per crear dibuixos de qui les utilitzen.

El col·lectiu a estudiar és el d’alumnes recent matriculats als graus d’enginyeria tècnica, just abans que comencin l’estudi de l’assignatura d’expressió gràfica de primer curs. La tria d’aquest col·lectiu ve donada per l’edat dels seus participants: teòricament, han viscut tots els anys de la seva vida envoltats d’ordenadors.

El fet créixer envoltat d'una tecnologia que ens ajuda en els gràfics ens fa més o menys competents en aquesta disciplina?

 

Projectes vigents 

 

Investigadores EUSS

Sr. Joan YebrasDr. Ulises Diego

 

 

 

 

 

Publicacions destacades

  • J. Yebras, “Microstation-2D”, Ediciones Gestión 2000 (2002)
  • J. Yebras, “Expressió Gràfica en l’enginyeria”, Editorial UOC (2018)
  • J. Yebras, A. Genís, “Microstation’95-2D”, Ediciones Gestión 2000 (1996)

Other relevant references in the field:

  • “Can Serious Games Contribute to Developing and Sustaining 21st Century Skills?”, Romero, M., Usart, M., & Ott, M. Games and Culture, 10(2), 148–177. doi:10.1177/1555412014548919(2014).
  • Explaining “I can”t draw’: Parallels between the structure and development of language and drawing, Cohn, N, Human Development, 55, 167–192 (2012)
  • “A Paradigm for Promoting Visual Synthesis through Freehand Sketching”, Lane, D., Seery, N., & Gordon, S, Design and Technology Education, 15, 68–90 (2010)
  • “Examining the spatial ability phenomenon from the student’s perspective”, Purdue University, Mohler, J. L. (2006).

Col·laboracions

  •  Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center,  UOC
  • Laval University Department of Teaching and Learning Studies, Québec, Canada (Sra. Margarida Romero)