Grau en Enginyeria en Organització industrial (2020)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104903 FB Matemàtiques Matemàtiques 7,0
104907 FB Física Física 8,0
104910 FB Empresa Empresa 6,0
104911 FB Informàtica Informàtica 6,0
104944 OB Antropologia Ciències Humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104904 FB Càlcul Matemàtiques 8,0
104906 FB Expressió Gràfica Expressió Gràfica 6,0
104908 FB Física Elèctrica Física 7,0
104909 FB Química Química 6,0
104912 OB Enginyeria Mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104905 FB Estadística Matemàtiques 6,0
104917 OB Automatismes i Mètodes de Control Industrial Automatismes i Mètodes de Control Industrial 7,0
105991 OB Tecnologia Elèctrica i Electrònica Tecnologia Elèctrica i Electrònica 7,0
106001 OB Mètodes de Producció Operacions 7,0
106016 OB Ètica Professional Ciències Humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104914 OB Ciència i Tecnologia de Materials Materials 6,0
104916 OB Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids 6,0
105987 OB Oficina Tècnica i Gestió de Projectes Projectes 6,0
105997 OB Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 6,0
106007 OB Enginyeria Econòmica i Financera Enginyeria Econòmica 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105994 OB Tecnologia Mecànica Fabricació Mecànica 6,0
105999 OB Mètodes Quantitatius per a la Gestió Mètodes Quantitatius 6,0
106004 OB Direcció d'Empreses Administració d'Empreses 6,0
106012 OB Projectes d'Enginyeria en Organització Industrial Projectes 6,0
106019 OB Economia Entorn Industrial i Tecnològic 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104945 OB Veritat, Bondat i Bellesa Ciències Humanes 3,0
106000 OB Investigació d'Operacions Mètodes Quantitatius 9,0
106008 OB Control Estadístic del Producte i del Procés Sistemes de Gestió 6,0
106009 OB Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi Ambient Sistemes de Gestió 6,0
106010 OB Política Tecnològica i de la Innovació en Economia Entorn Industrial i Tecnològic 6,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104946 OT Idioma (Anglès) Ciències Humanes 6,0
104947 OT Idioma (Alemany) Ciències Humanes 6,0
105883 OT Enginyeria de Producte i de Procés Entorn Industrial i Tecnològic 6,0
105973 OT Regulació Automàtica Tecnologia Elèctrica i Electrònica 6,0
105980 OT Electrotècnia Tecnologia Elèctrica i Electrònica 6,0
105992 OT Ampliació d'Expressió Gràfica Fabricació Mecànica 6,0
105993 OT Fabricació CNC i Simulació Fabricació Mecànica 6,0
105996 OT Enginyeria Fluidotèrmica Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids 6,0
106002 OT Gestió de la Cadena de Subministraments Operacions 6,0
106003 OT Localització i Disseny de Plantes Industrials Operacions 6,0
106013 OT Direcció de Projectes Projectes 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105882 OT Processos de Fabricació Fabricació Mecànica 6,0
105886 OT Automatització Industrial Tecnologia Elèctrica i Electrònica 6,0
105998 OT Sistemes d'Informació per a la Direcció Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 6,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
106005 OT Gestió del Factor Humà Administració d'Empreses 6,0
106006 OT Màrqueting Industrial Administració d'Empreses 6,0
106011 OT Gestió del Coneixement i de la Innovació Entorn Industrial i Tecnològic 6,0
106014 OT Pràctiques Professionals Pràctiques Professionals 12,0
106015 OB Treball de Final de Grau Treball de Final de Grau 12,0
106017 OT Ciència, Tecnologia i Societat Ciències Humanes 6,0
106018 OT Tècniques i Habilitats Comunicatives i Socials Ciències Humanes 6,0