Grau en Enginyeria en Organització industrial (2009)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200265 FB Empresa Empresa 6,0
200266 FB Física Física 9,0
200267 FB Informàtica Informàtica 6,0
200268 FB Matemàtiques Matemàtiques 6,0
200269 OB Antropologia Ciències humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200270 FB Càlcul Matemàtiques 9,0
200271 FB Expressió gràfica Expressió gràfica 6,0
200272 FB Física elèctrica Física 6,0
200273 FB Química Química 6,0
200274 OB Enginyeria mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200275 FB Estadística Matemàtiques 6,0
200276 OB Automatismes i mètodes de control industrial Enginyeria de sistemes i automàtica 7,0
200277 OB Direcció tàctica de les operacions Operacions 7,0
200278 OB Ètica professional Ciències humanes 3,0
200279 OB Tecnologia elèctrica i electrònica Tecnologia elèctrica i electrònica 7,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200280 OB Ciència i tecnologia de materials Materials 6,0
200281 OB Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids Tèrmica i fluids 6,0
200282 OB Enginyeria econòmica i financera Enginyeria econòmica 6,0
200283 OB Oficina tècnica i gestió de projectes Projectes 6,0
200284 OB Tecnologies de la informació i les comunicacions Tecnologies de la informació i les comunicacions 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200285 OB Direcció estratègica de les operacions Operacions 6,0
200286 OB Macroeconomia Entorn industrial i tecnològic 6,0
200287 OB Mètodes quantitatius per a la gestió Mètodes quantitatius 6,0
200288 OB Tècniques de direcció d'empreses Administració d'empreses 6,0
200289 OB Tecnologia mecànica Fabricació mecànica 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200290 OB Direcció estratègica d'empreses Administració d'empreses 6,0
200291 OB Gestió de qualitat, seguretat i mediambient Administració d'empreses 6,0
200292 OB Mètodes quantitatius avançats per a la gestió Mètodes quantitatius 9,0
200293 OB Política tecnològica i de la innovació Entorn industrial i tecnològic 6,0
200294 OB Veritat, bondat i bellesa Ciències humanes 3,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200296 OT Comptabilitat financera i analítica Enginyeria econòmica 6,0
200297 OT Direcció de projectes Projectes 6,0
200299 OT Gestió de la innovació Entorn industrial i tecnològic 6,0
200301 OT Gestió de canvi i de l'equip humà Administració d'empreses 6,0
200307 OT Enginyeria de producte i de procés Entorn industrial i tecnològic 6,0
200308 OT Enginyeria fluidotèrmica Tèrmica i fluids 9,0
200309 OT Localització i disseny de plantes industrials Operacions 6,0
200311 OT Marketing industrial Administració d'empreses 6,0
200312 OT Mètodes avançats de producció mecànica Fabricació mecànica 5,0
200911 OT Idioma (Alemany) Ciències humanes 6,0
200912 OT Idioma (Anglès) Ciències humanes 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200298 OT Gestió de la cadena de subministraments Operacions 6,0
200302 OT Gestió del coneixement Entorn industrial i tecnològic 6,0
200304 OT Gestió i tècniques de manteniment Operacions 6,0
200306 OT Enginyeria de processos de fabricació Fabricació mecànica 6,0
200310 OT Màquines i motors tèrmics Tèrmica i fluids 6,0
200314 OT Sistemes d'informació per a la direcció Tecnologies de la informació i les comunicacions 6,0
200316 OT Tecnologies de fabricació integrades informàticament (CAM) Fabricació mecànica 5,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200295 OT Ciència, tecnologia i societat Ciències humanes 6,0
200300 OT Gestió de residus Sostenibilitat 6,0
200303 OT Gestió energètica Sostenibilitat 5,0
200315 OT Tècniques i habilitats comunicatives i socials Ciències humanes 6,0
200317 OB Treball de fi de grau Treball de fi de grau 12,0
200913 OT Pràctiques professionals Pràctiques professionals 12,0