Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica (2019)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104903 FB Matemàtiques Matemàtiques 7,0
104907 FB Física Física 8,0
104910 FB Empresa Empresa 6,0
104911 FB Informàtica Informàtica 6,0
104944 OB Antropologia Ciències Humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104904 FB Càlcul Matemàtiques 8,0
104906 FB Expressió Gràfica Expressió Gràfica 6,0
104908 FB Física Elèctrica Física 7,0
104909 FB Química Química 6,0
104912 OB Enginyeria Mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104905 FB Estadística Matemàtiques 6,0
104915 OB Teoria de Màquines i Mecanismes Màquines 7,0
104917 OB Automatismes i Mètodes de Control Industrial Automatismes i Mètodes de Control Industrial 7,0
104918 OB Sistemes Electrònics Sistemes Electrònics 7,0
104921 OB Organització d'Empreses Organització Industrial 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104913 OB Teoria de Circuits Teoria de Circuits 6,0
104914 OB Ciència i Tecnologia de Materials Materials 6,0
104916 OB Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids 6,0
104919 OB Resistència de Materials Resistència de Materials 6,0
104920 OB Oficina Tècnica i Gestió de Projectes Oficina Tècnica i Gestió de Projectes 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104923 OB Mercat de l'Energia i Gestió Energètica Generació i Tracció Elèctrica 3,0
104924 OB Màquines Elèctriques Generació i Tracció Elèctrica 6,0
104925 OB Generació Elèctrica Generació i Tracció Elèctrica 3,0
104929 OB Energia Solar Tecnologia de Fonts Energètiques 6,0
104932 OB Internet de les Coses en Sistemes d'Energia Regulació i Control de Sistemes d'Energia 6,0
104933 OB Sistemes de Regulació Automàtica Regulació i Control de Sistemes d'Energia 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104930 OB Energia Eòlica i Biomassa Tecnologia de Fonts Energètiques 6,0
104934 OB Electrònica de Potència Regulació i Control de Sistemes d'Energia 9,0
104936 OB Eficiència Energètica Instal·lacions Energètiques Eficients 6,0
104942 OB Projectes d'Enginyeria Projectes d'Enginyeria 6,0
104945 OB Veritat, Bondat i Bellesa Ciències Humanes 3,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104922 OT Sistemes de Producció Industrial Organització Industrial 3,0
104926 OT Vehicle Sostenible Generació i Tracció Elèctrica 3,0
104927 OT Emmagatzematge d'Energia Elèctrica Generació i Tracció Elèctrica 3,0
104931 OT Energia Hidràulica, Geotèrmica i Mareomotriu Tecnologia de Fonts Energètiques 6,0
104935 OT Microenergies i Harvesting Regulació i Control de Sistemes d'Energia 6,0
104938 OT Instal·lacions Elèctriques en Baixa Tensió Instal·lacions Energètiques Eficients 6,0
104940 OT Sistemes Elèctrics de Potència Instal·lacions Energètiques Eficients 6,0
104941 OT Instal·lacions Tèrmiques en Edificis Instal·lacions Energètiques Eficients 6,0
104946 OT Idioma (Anglès) Ciències Humanes 6,0
104947 OT Idioma (Alemany) Ciències Humanes 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104928 OT Generació Distribuïda Generació i Tracció Elèctrica 6,0
104937 OT Edificis Intel·ligents Instal·lacions Energètiques Eficients 6,0
104939 OT Instal·lacions Elèctriques en Mitjana i Alta Tensió Instal·lacions Energètiques Eficients 9,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104943 OT Pràctiques Professionals Pràctiques Professionals 12,0
104948 OB Treball de Final de Grau Treball de Final de Grau 12,0