Grau en Enginyeria d'Automoció (2020)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104903 FB Matemàtiques Matemàtiques 7,0
104907 FB Física Física 8,0
104910 FB Empresa Empresa 6,0
104911 FB Informàtica Informàtica 6,0
104944 OB Antropologia Ciències Humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104904 FB Càlcul Matemàtiques 8,0
104906 FB Expressió Gràfica Expressió Gràfica 6,0
104908 FB Física Elèctrica Física 7,0
104909 FB Química Química 6,0
104912 OB Enginyeria Mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104905 FB Estadística Matemàtiques 6,0
104915 OB Teoria de Màquines i Mecanismes Màquines 7,0
104917 OB Automatismes i Mètodes de Control Industrial Automatismes i Mètodes de Control Industrial 7,0
104918 OB Sistemes Electrònics Sistemes Electrònics 7,0
104921 OB Organització d'Empreses Organització Industrial 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104913 OB Teoria de Circuits Teoria de Circuits 6,0
104914 OB Ciència i Tecnologia de Materials Materials 6,0
104916 OB Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids 6,0
104919 OB Resistència de Materials Resistència de Materials 6,0
104920 OB Oficina Tècnica i Gestió de Projectes Oficina Tècnica i Gestió de Projectes 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105879 OB Elasticitat Anàlisi Estructural 6,0
105880 OB Dinàmica i Vibracions Anàlisi Estructural 6,0
105888 OB Electrònica del Vehicle Enginyeria Elèctrica i Electrònica del Vehicle 6,0
105893 OB Subsistemes Mecànics del Vehicle Enginyeria Mecànica del Vehicle 3,0
105897 OB Aerodinàmica del Vehicle Enginyeria Mecànica del Vehicle 3,0
105903 OB Sistemes de Producció Industrial Organització Industrial 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104945 OB Veritat, Bondat i Bellesa Ciències Humanes 3,0
105881 OB Disseny Estructural del Vehicle Anàlisi Estructural 3,0
105882 OB Processos de Fabricació Fabricació de Vehicles 6,0
105889 OB Motors Elèctrics i Electrònica de Potència Enginyeria Elèctrica i Electrònica del Vehicle 9,0
105894 OB Motors Tèrmics i Híbrids Enginyeria Mecànica del Vehicle 6,0

Anual

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105901 OB Projectes d'Enginyeria d'Automoció Projectes d'Enginyeria 6,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104926 OT Vehicle Sostenible Enginyeria Elèctrica i Electrònica del Vehicle 3,0
104927 OT Emmagatzematge d'Energia Elèctrica Enginyeria Elèctrica i Electrònica del Vehicle 3,0
104946 OT Idioma (Anglès) Ciències Humanes 6,0
104947 OT Idioma (Alemany) Ciències Humanes 6,0
105883 OT Enginyeria de Producte i de Procés Fabricació de Vehicles 6,0
105884 OT Gestió de la Cadena de Subministraments Fabricació de Vehicles 6,0
105885 OT Sistemes Robotitzats Fabricació de Vehicles 6,0
105890 OB Subsistemes Intel·ligents del Vehicle Enginyeria Elèctrica i Electrònica del Vehicle 6,0
105898 OT Aerodinàmica del Vehicle de Competició Enginyeria Mecànica del Vehicle 6,0
105900 OT Optimització dels Paràmetres del Vehicle Enginyeria Mecànica del Vehicle 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105886 OT Automatització Industrial Fabricació de Vehicles 6,0
105887 OT Control de Qualitat i Sistemes de Gestió Fabricació de Vehicles 6,0
105899 OT Simulació de Pas de Volta i Enginyeria de Competició Enginyeria Mecànica del Vehicle 6,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105891 OT Conducció Autònoma i Vehicle Connectat Enginyeria Elèctrica i Electrònica del Vehicle 6,0
105892 OT Sistemes d'Adquisició de Dades i Telemetria Enginyeria Elèctrica i Electrònica del Vehicle 6,0
105895 OT Ciència de la Mobilitat Enginyeria Mecànica del Vehicle 6,0
105896 OT Seguretat de l'Ocupant i del Vehicle Enginyeria Mecànica del Vehicle 6,0
105902 OT Pràctiques Professionals Pràctiques Professionals 12,0
105904 OB Treball de Final de Grau Treball de Final de Grau 12,0