Agenda

Maig

02
Maig

Fi del període per presentar sol·licituds d'accés per canvi d'estudis espanyols i estrangers - Curs 2024-2025

Gestió acadèmica

02
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

08
Maig

Formació de tutors

Formatiu

08
Maig

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

09
Maig

Reunió del grup de recerca (3)

Comissions

13
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

14
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

15
Maig

Activitats EUSS

Institucional

15
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

16
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

16
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

16
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

17
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

17
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

22
Maig

Sessió informativa del curs 2024-2025 per a estudiants de l'EUSS

Acadèmic

29
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2024-2025

Comunicació

29
Maig

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (8)

Comissions