Dr.David Del Campo Sud

Mechanics Department - Academic Area

Email: ddelcampo@euss.cat

Office:

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a de , especialitat Mecànica de Fluids
(2012, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Aeronàutic
(2004, Universidad Politécnica de Madrid)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(15/07/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)