Dr.Isaac Llopis Fusté

Science Department - Academic Area

Email: illopis@euss.cat

Office:

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Màster Oficial en Direcció i Gestió per a la Qualitat de Centres Educatius
(2019, Universidad Francisco de Vitoria)
Llicenciat/da en Ciències Religioses
(2019, Altres universitats Espanyoles)
Doctor/a en Física, especialitat Física Fonamental
(2008, Universitat de Barcelona)
Llicenciat/da en Física
(2003, Universitat de Barcelona)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(31/01/2011, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Social networks

ResearchGate
Twitter