Dr.Francesc Arrando Comas

Mechanics Department - Academic Area

Email: farrando@euss.cat

Office: Desp. professors (DT13)

Phone: +34 935039150

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat Electricitat
(2011, Universitat Autònoma de Barcelona)
Doctor/a en Ciències Físiques, especialitat Física Aplicada
(1998, Universitat de Barcelona)
Llicenciat/da en Ciències Físiques, especialitat Ciencia i Tecnologia de Materials
(1989, Universitat de Barcelona)

Positions

Responsable Lab. de Tèrmica i Fluids