Grau en Enginyeria Elèctrica (2009)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200135 FB Empresa Empresa 6,0
200136 FB Física Física 9,0
200137 FB Informàtica Informàtica 6,0
200138 FB Matemàtiques Matemàtiques 6,0
200139 OB Antropologia Ciències humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200140 FB Càlcul Matemàtiques 9,0
200141 FB Expressió gràfica Expressió gràfica 6,0
200142 FB Física elèctrica Física 6,0
200143 FB Química Química 6,0
200144 OB Enginyeria mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200145 FB Estadística Matemàtiques 6,0
200146 OB Automatismes i mètodes de control industrial Automatismes i mètodes de control industrial 7,0
200147 OB Organització d'empreses Organització industrial 3,0
200148 OB Teoria de circuits i enginyeria elèctrica Fonaments d'enginyeria elèctrica 7,0
200149 OB Teoria de màquines i mecanismes Màquines 7,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200150 OB Ciència i tecnologia de materials Materials 6,0
200151 OB Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids Fonaments d'enginyeria tèrmica i de fluids 6,0
200152 OB Oficina tècnica i gestió de projectes Oficina tècnica i gestió de projectes 6,0
200153 OB Resistència de materials Resistència de materials 6,0
200154 OB Sistemes electrònics Sistemes electrònics 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200155 OB Centrals elèctriques i energies renovables Generació i distribució de l'energia 9,0
200156 OB Instal·lacions elèctriques en baixa tensió Instal·lacions en edificis i indústries 6,0
200157 OB Màquines elèctriques Regulació i control de máquines elèctriques 6,0
200158 OB Sistemes de producció industrial Organització industrial 3,0
200159 OB Sistemes de regulació automàtica i automatització industrial Regulació i control de máquines elèctriques 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200160 OB Electrònica de potència i control de màquines i accionaments elèctrics Regulació i control de máquines elèctriques 9,0
200161 OB Instal·lacions elèctriques en mitjana i alta tensió Generació i distribució de l'energia 6,0
200162 OB Línies elèctriques Generació i distribució de l'energia 6,0
200163 OB Sistemes elèctrics de potència Generació i distribució de l'energia 6,0
200164 OB Veritat, bondat i bellesa Ciències humanes 3,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200167 OT Centres de transformació Generació i distribució de l'energia 6,0
200170 OT Instal·lacions d'energies renovables Generació i distribució de l'energia 6,0
200173 OT Instal·lacions en edificis Instal·lacions en edificis i indústries 6,0
200174 OT Luminotècnia i instal·lacions lumíniques Instal·lacions en edificis i indústries 6,0
200175 OT Peritatges industrials Instal·lacions en edificis i indústries 6,0
200909 OT Idioma (Alemany) Ciències humanes 6,0
200910 OT Idioma (Anglès) Ciències humanes 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200166 OT Ampliació d'automàtica Instal·lacions en edificis i indústries 6,0
200168 OT Domòtica Instal·lacions en edificis i indústries 6,0
200172 OT Instal·lacions elèctriques industrials Instal·lacions en edificis i indústries 6,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
200165 OB Treball de fi de grau Treball de fi de grau 12,0
200171 OT Instal·lacions elèctriques especials Instal·lacions en edificis i indústries 6,0
200918 OT Pràctiques professionals Pràctiques professionals 12,0