Share

Descripció de la recerca en supercapacitors

La línea actual de recerca esta focalitzada al desenvolupament de les tecnologies d’aprofitament de les energies residuals del medi i a la seva aplicació al món de l’enginyeria, s’ha procurat fer servir materials biocompatibles i no tòxics pel medi, bàsicament en forma de nanoestructures de carboni, òxids metàl·lics i polímers. Actualment es fa un esforç especial en els sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica fent servir supercapacitats. 

 

Projectes vigents

 

  • “Nuevo diseño de supercondensadores para sistemas de almacenamiento eléctrico en energías renovables”,  Fundación Ramon Areces - CIVP20S11480 (pendiente de resolución).

 

Investigador EUSS

 

Dr. Llorenç Servera

Dr. José maría Ruíz

Publicacions destacades

  • Carbon nanocomposite electrodes for electrical double layer capacitor”, A.Daraghmeh, S. Hussain, A.U. Haq, I. Saadeddin, Ll. Servera, J.M. Ruíz, Journal of Energy Storage, 32, 101798 (2020)
  • “Impact of binder concentration and pressure on performance of symmetric CNFs based supercapacitors”, A.Daraghmeh, S.Hussain, L. Servera, E. Xuriguera, A. Cornet, A. Cirera, Electrochimica Acta, Volume, 245, 531-538 (2017)
  • “Flexible supercapacitors based on low-cost tape casting of high dense carbon nanofibers”, A. Daraghmeh, S. Hussain, Ll. Servera, E. Xuriguera, A. Cornet, A. Cirera, Material Research Express, 4(2) (2017)
  • “Towards flexible and wearable supercapacitors: a hierarchical approach in material design”, A. Batlle, Ll. Servera, A. Varea, A. Cirera, Advanced Materials Letters (2017)
  • “A study of carbon nanofibers and active carbon as symmetric supercapacitor in aqueous electrolyte: a comparative study”, A. Daraghmeh, S. Hussain, L. Saadeddin, Ll. Servera, E. Xuriguera, A. Cornet, A. Cirera, Nanoscale Research Letters (2017)

Col·laboracions

 

  • Grup CEMIC de la facultat de físiques de la Universitat de Barcelona

          Dr. Albert Cirera (CEMIC)

  • Grup de materials avançats per l’energia del Institut per la Recerca en Energia de Catalunya (IREC

         Prof Dr Joan Ramon Morante, Ji Chen