Agenda

Gener

11
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

12
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

13
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

13
gen.

Reunió de coordinació (2)

Comissions

14
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

25
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

27
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

27
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

27
gen.

Claustre

Acadèmic

28
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

28
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

29
gen.

Formació del professorat i PAS (4)

Formatiu