Share

Comunicat

Davant l'amenaça de la pandèmia del coronavirus COVID-19 i seguint les instruccions que el Govern de la Generalitat ha transmès al conjunt del sistema educatiu de Catalunya, Resolució SLT/719/2020, i el Real Decret 463/2020 del Govern d'Espanya, l'EUSS suspendrà l'activitat docent presencial a partir del 13 de març de 2020.

La docència presencial serà substituïda per docència virtual. El professorat establirà les pautes de funcionament amb el seu alumnat. En el cas de les pràctiques, el professorat proposarà accions específiques de substitució o reprogramació i les comunicarà a l’alumnat. Pel que fa a les pràctiques acadèmiques externes curriculars, en el cas que no es puguin realitzar perquè la institució de destí ha pres mesures que ho impedeixen, es valoraran les opcions alternatives en cada cas.

L'edifici de l'EUSS romandrà tancat fins a proper avís. Durant tot aquest període tot el personal de l'EUSS passa a realitzar teletreball. La docència es farà a distància i, pel que fa als serveis, només es podran oferir aquells que es puguin realitzar en modalitat de teletreball.

L'horari d'atenció telefònica general de l'EUSS serà de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 hores de forma ininterrompuda, sense perjudici dels horaris que cada servei estableixi.

 

Per contactar amb el professorat s'ha de fer via correu electrònic o bé pels mitjans que el o la docent hagi establert.

Per contactar amb un servei es recomana fer-ho per mitjà del correu electrònic.

Preguem que disculpeu les molèsties que aquesta situació us pugui ocasionar. En properes comunicacions s'informarà sobre la durada i evolució de la situació.

 

La direcció de l'EUSS