Observatori d'inserció laboral

L'Observatori d'Inserció Laboral (OIL) és un mecanisme per conèixer el grau de satisfacció de les persones graduades de l'EUSS al voltant de la formació rebuda, la seva transició a el món laboral i l'opinió de les empreses on treballen.

 

 

 

Share

Xarxes socials

Estudi d'inserció laboral als titulats i les titulades de les universitats catalanes

Estudi d'inserció laboral als titulats i les titulades de les universitats catalanes

L'EUSS va obtenir una posició capdavantera en l'àmbit de les tecnologies industrials en el 7è estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades d'educació superior de Catalunya dut a terme per AQU Catalunya els primers mesos de l'any 2020. En l'estudi hi va participar les universitats públiques, les universitats privades, i 37 centres adscrits. En aquesta edició, entre altres s'han enquestat 17.500 persones titulades de grau del curs 2015-2016.

 

Inserció laboral

Satisfacció