Àrea de recerca en química

La recerca en l'Àrea de Química de l'EUSS comprèn temes de química analítica aplicada (com ara la detecció de contaminants plàstics en rius, la quantificació paràmetres de qualitat alimentaris a partir d'espectres de NIR, o la monitorització de processos enologics per tècniques d'ultrasons), axi com temes d'interes més fonamental (com ara l'aplicació de tècniques optpacústiques a l'estudi de canvis termodinàmics en suspensions de molècules).

 

Share

Xarxes socials

Àrea de Química

El treball de recerca en Química a l'EUSS 

 

Les principals línies d'investigació:

 

  • Control de processos: Dr. Miquel Àngel Amer
  • Optoacústica: Dr. Victor Martínez
  • Espectroscòpia: Dr. Jordi Cruz
  • Emissió de vehicles: Dr. Ulises Diego