Biomecànica

 

El biomaterials interactuen amb sistemes biològics, principalment el cos humà. Son materials sintètics dissenyats i fabricats per reparar o substituir una part o funció del cos. La ciència dels biomaterials compta amb 50 anys d'antiguitat i engloba disciplines múltiples com la medicina, la química, la enginyeria i la biología entre altres. Els biomaterials poden ser metàl·lics, ceràmics o polimèrics i han de ser compatibles amb el sistema biològic amb el que han d'interactuar. Exemples de biomaterials son les pròtesis de maluc, els implants dentals, les bioceràmiques basades en fosfats de calci o els biopolimers basats en pèptids i proteïnes.

Share

Xarxes socials

Descripció de la recerca en biomecànica

El Grup BBT (Biomaterials, Biomechanics and Tissue engineering), liderat per la professora Mº Pau Ginebra Molins, pertany al departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les línies de recerca del grup es centren en la fabricació de bastides de fosfat de calci per la regeneració de teixit ossi, el desenvolupament de superfícies biofuncionals i la transferència de tecnologia. El professor de la EUSS Pablo Sevilla col·labora amb el BBT en tasques de recerca en el camp dels biometalls.

 

El BBT es un Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya (SGR2014 01333) i realitza nombroses publicacions en revistes de màxim impacte en l’àmbit dels biomaterials i la enginyeria de teixits. A més, coordina nombrosos projectes de recerca internacional liderats per els doctors Maria Pau Ginebra, Cristina Canal, Jose Mª Manero i Daniel Rodríguez. 

 

Web del BBT

http://biomaterials.upc.edu/en/introduction-objectives

 

Projectes vigents amb participació de l'EUSS

 

 • Min. Ciencia e Innovación. MAT2015-67183-R

  Investigadors principals: Jose Maria Manero i Daniel Rodríguez

  Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticas.

  Min. Ciencia e Innovación. MAT2015-67183-R

Investigador EUSS

 

Dr. Pablo Sevilla

Publicacions destacades de la línia de biomecànica

 

 • P. Sevilla, K. V Vining, J. Dotor, D. Rodriguez, F.J. Gil, C. Aparicio, Surface immobilization and bioactivity of TGF-β1 inhibitor peptides for bone implant applications., J. Biomed. Mater. Res. B. Appl. Biomater. (2015). doi:10.1002/jbm.b.33374.
 • M. Godoy-Gallardo, J. Guillem-Marti, P. Sevilla, J.M. Manero, F.J. Gil, D. Rodriguez, Anhydride-functional silane immobilized onto titanium surfaces induces osteoblast cell differentiation and reduces bacterial adhesion and biofilm formation., Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl. 59 (2016) 524–32. doi:10.1016/j.msec.2015.10.051.
 • F.J. Gil, E. Espinar, J.M. Llamas, P. Sevilla, Fatigue Life of Bioactive Titanium Dental Implants Treated by Means of Grit-Blasting and Thermo-Chemical Treatment, Clin. Implant Dent. Relat. Res. (2012) no–no. doi:10.1111/j.1708-8208.2012.00468.x.
 • M. Fernandez-Fairen, A. Murcia, R. Iglesias, P. Sevilla, J.M. Manero, F.J. Gil, Analysis of tantalum implants used for avascular necrosis of the femoral head: a  review of five retrieved specimens., J. Appl. Biomater. Funct. Mater. 10 (2012) 29–36. doi:10.5301/JABFM.2012.9273.

Col·laboracions de la línea de biomecànica

Col·laboració principal

 

 

Investigadors participants a biomecànica

Prof. Maria Pau Ginebra, Catedràtica d'Universitat (UPC)

Prof. Xavier Gil, Catedràtic d'Universitat (UIC)

Dr. José María Manero, Director d'Investigació (UPC)

Dra. Marta Pegueroles, Professora Agregada interina (UPC)

Dr. Daniel Rodríguez, Professor Agregat (UPC)

Dra. Elisa Rupérez, Professora Agregada (UPC)

Dra. Clara Sandino, Professora Associada (UPC)

Dra. Cristina Canal, Investigadora Ramón y Cajal (UPC)

Dra. Montserrat Español, Investigadora (UPC)

Dr. Jordi Guillem-Martí, Investigador PostDoctoral (UPC)

Dr. Carles Mas-Moruno, Investigador Ramón y Cajal (UPC)

Dr. Giuseppe Scionti, Investig. Juan de la Cierva (UPC)

Dr. Pablo Sevilla, Investigador col·laborador (EUSS)