Màster Interuniversitari en Enginyeria Industrial

El Màster Interuniversitari en Enginyeria Industrial (MEI) ofereix un interès acadèmic, per la coherència en la formació universitària, un interès científic, enfortint els aspectes d’innovació, recerca i desenvolupament, i un interès professional, pel perfil multidisciplinar amb atribucions pròpies.

Aquest màster no admet alumnes nous a partir del curs 2020-21.

 

Share

Xarxes socials

Màster Interuniversitari en Enginyeria Industrial (MEI)

Màster impartit per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Universitat Coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola

Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit a la UAB).

 

Es tracta d’un màster oficial regulat per l’Ordre CIN/311/2009 que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial, proporcionant les competències pròpies d’aquesta professió i les que permeten un enfocament cap a la investigació per a la realització d’una tesi doctoral.

 

El màster ofereix un interès acadèmic, per la coherència en la formació universitària, un interès científic, enfortint els aspectes d’innovació, recerca i desenvolupament, i un interès professional pel perfil multidisciplinar amb atribucions pròpies.

 

La demanda d’enginyers i enginyeres industrials és una de les més elevades del mercat laboral i gaudeixen d’un prestigi altament reconegut.

 

Sortides professionals

 

El Màster en Enginyeria Industrial habilita per a l'exercici professional d'enginyer industrial.


La formació pluridisciplinari que ofereix aquest màster permet abordar àrees com l'enginyeria mecànica, la gestió de la fabricació, l'electricitat, l'electrònica, els nous materials, l'energia i el medi ambient, la bioenginyeria, la construcció industrial, l'organització i direcció d'empreses, etc.

Amb la superació d'aquest màster es pot accedir a programes de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels i de les estudiants, com ara l'exigència de determinats complements de formació.

 

Pla d'estudis de MEI

 • Denominació: Màster Universitari en Enginyeria Industrial
 • Títol: Màster Universitari en Enginyeria Industrial per la UVic-UCC i la UAB
 • Durada: 2 anys / 120 ECTS
 • Règim: Temps complet o parcial.
 • Modalitat: Interuniversitari. Presencial el primer curs i semipresencial el segon curs.
 • Idioma d’impartició: Català, castellà i anglès.
 • Estructura del pla d’estudis:
  • Tecnologies Industrials: 36 ECTS.
  • Gestió: 18 ECTS.
  • Instal·lacions, Plantes i Construccions: 18 ECTS.
  • Treball Final de Màster: 30 ECTS.
  • Optatives: 18 ECTS.
 • Lloc d’impartició: El màster s’imparteix majoritàriament a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Les diferents línies d’optativitat s’imparteixen en un dels tres centres assignats (Facultat de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Universitària Salesiana de Sarrià).
 • Línies d’especialització
  • 1) Enginyeria de Control. Tècniques i Aplicacions Avançades (impartida a l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona).
  • 2) Xarxes elèctriques intel·ligents (impartida a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià).
  • 3) Bioenginyeria (impartida a la Facultat de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya).
  • 4) Indústria Intel·ligent (impartida a la Facultat de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya).

 

Altres dades de la titulació MEI