Grau en Enginyeria Elèctrica

Aquesta titulació s'orienta cap a les necessitats actuals d’energia sostenible, l’eficiència energètica i el control intel·ligent i, cada cop més, també cap a les tecnologies emergents i instal·lacions relacionades amb el vehicle elèctric.

Acreditació FAVORABLE per l'AQU (2501132-70106-17).

 

Aquest grau no admetrà estudiants de nou accés per al curs 2019-2020. Queda substituït pel nou Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.

 

 

Share

Xarxes socials

Grau en Enginyeria Elèctrica (GEL)

Aquest grau no admetrà estudiants de nou accés a partir del curs 2019-2020. Queda substituït pel nou Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.

 

El Graduat o la Graduada en Enginyeria Elèctrica té moltes atribucions en el camp professional reconegudes en tot l’àmbit estatal i en la Unió Europea. Té plenes atribucions en l’enginyeria elèctrica, així com altres atribucions relacionades dependents de l’àmbit de la seguretat industrial, energia i mines. Dissenya i dirigeix instal·lacions relacionades amb la generació elèctrica, tant pel que fa a centrals convencionals (hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears) com a aquelles relacionades amb les energies renovables (solar, eòlica, biomassa, mareomotriu).

 

Dissenya i dirigeix instal·lacions, tant elèctriques com integrals (climatització, gasos, fluids, automatització i domòtica, instal·lacions lumíniques), en diversa tipologia d’edificis, com ara naus industrials, edificis d’oficines, comercials i d’habitatges.

 

També s'encarrega del disseny de subestacions elèctriques, centres de transformació que alimenten els edificis o polígons industrials i màquines elèctriques, així com s'encarrega del seu control i de l’automatització en àmbits multidisciplinaris en qualsevol tipologia d’edificació o aplicació diversa.

 

Es focalitza en el respecte per la sostenibilitat amb les energies renovables i el foment de l’eficiència energètica, des de l’origen en la generació de l’energia, el transport de la mateixa i fins al consum, així com en l'orientació cap a les instal·lacions intel·ligents i integrals.

 

Dissenya circuits i instal·lacions relacionades amb el vehicle elèctric (tipologies d’estacions de recàrrega de bateries dels vehicles elèctrics, control intel·ligent del flux d’energia, circuits elèctrics del vehicle).

 

Totes aquestes tasques i funcions les desenvolupa dins d'una empresa o com a professional autònom, ja que té atribucions que li permeten signar projectes. La seva formació també el capacita per desenvolupar feines d'organització i direcció de la producció.

Vídeos del GEL

Alumni Experiences GEL

Pla d'estudis del GEL

Aquest grau no admetrà estudiants de nou accés el curs acadèmic 2019-2020. Queda reemplaçat pel nou Grau en Enginyeria d'Energies Renovables i Eficiència Energètica.

 

  • Denominació: Grau en Enginyeria Elèctrica.
  • Títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Elèctrica.
  • Duració: 4 anys / 240 ECTS.
  • Mencions: Segons les optatives que escullis a quart curs, podràs obtenir les mencions d'Instal·lacions Sostenibles o d'Instal·lacions Integrals.
  • En el document Quadre sinòptic de la titulació GEL pots consultar, de forma gràfica, les dependències entre assignatures i els prerequisits recomanables.

Altres dades de la titulació GEL

Tinc una consulta sobre els graus en enginyeria

Omple el formulari següent i et respondrem tant aviat com sigui possible.

Sessions informatives de graus

Si estàs pensant a cursar una enginyeria, vine a informar-te a les nostres sessions informatives!

 

Dimecres 22 de març de 2023

 19h

Presencial i telemàtica

Dijous 13 d'abril de 2023

 19h 

Presencial i telemàtica

Dimecres 19 d'abril de 2023

 19h

Presencial i telemàtica

Dijous 4 de maig de 2023

 19h

Presencial i telemàtica

Dijous 18 de maig de 2023

 19h

Presencial i telemàtica

Dimecres 31 de maig de 2023

 19h

Presencial i telemàtica

Dijous 14 de setembre de 2023 

 19h

Presencial 

 

Per a les sessions telemàtiques teniu més informació aquí.

 

El programa d'una sessió informativa inclou una explicació sobre els continguts impartits en les titulacions que ofereix l'escola i les seves sortides professionals.

 

També es facilita informació sobre l'accés a la universitat des de les diferents vies possibles, la preinscripció universitària, beques, preus i matrícula.

Per acabar, tu i la teva família podreu fer una breu visita guiada per les instal·lacions de l'escola, posant especial èmfasi en els diferents laboratoris on es desenvolupen les pràctiques de cada assignatura.

 

Inscriu-te en el formulari que trobaràs a continuació!

Jornades de portes obertes

 

Fes realitat el teu somni de ser enginyer o enginyera!

 

Et convidem a conèixer de primera mà la nostra escola en les Jornades de Portes Obertes que celebrarem en les dates següents:

 

Diumenge 12 de febrer de 2023  D'11 a 14 h
Dimarts 20 de juny de 2023 De 18 a 21 h

 

On som?

 

En aquestes jornades tu i la teva família podreu visitar totes les instal·lacions de l’escola, fent especial èmfasi en els diferents laboratoris on es realitzen les pràctiques de les assignatures. A més, podreu conversar amb estudiants que us explicaran la seva experiència a l’EUSS.

 

També es realitzarà una sessió informativa sobre la nostra oferta de titulacions de grau i el seu contingut, a més d’altres temes que et seran d’especial interès: accés a la universitat, preinscripció universitària, beques, preus, matrícula, reconeixement de crèdits, etc.

 

Finalment, en el torn obert de paraules tindràs l’oportunitat de resoldre els dubtes particulars que puguis tenir.

 

No ho dubtis i inscriu-te en el formulari que trobaràs a continuació!