Grau en Enginyeria Elèctrica

Aquesta titulació s'orienta cap a les necessitats actuals d’energia sostenible, l’eficiència energètica i el control intel·ligent i, cada cop més, també cap a les tecnologies emergents i instal·lacions relacionades amb el vehicle elèctric.

Acreditació FAVORABLE per l'AQU (2501132-70106-17).

 

Aquest grau no admetrà estudiants de nou accés per al curs 2019-2020. Queda substituït pel nou Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.

 

 

Share

Grau en Enginyeria Elèctrica (GEL)

Aquest grau no admetrà estudiants de nou accés per al curs 2019-2020. Queda substituït pel nou Grau en Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica.

 

El Graduat o la Graduada en Enginyeria Elèctrica té moltes atribucions en el camp professional reconegudes en tot l’àmbit estatal i en la Unió Europea. Té plenes atribucions en l’enginyeria elèctrica, així com altres atribucions relacionades dependents de l’àmbit de la seguretat industrial, energia i mines. Dissenya i dirigeix instal·lacions relacionades amb la generació elèctrica, tant pel que fa a centrals convencionals (hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears) com a aquelles relacionades amb les energies renovables (solar, eòlica, biomassa, mareomotriu).

 

Dissenya i dirigeix instal·lacions, tant elèctriques com integrals (climatització, gasos, fluids, automatització i domòtica, instal·lacions lumíniques), en diversa tipologia d’edificis, com ara naus industrials, edificis d’oficines, comercials i d’habitatges.

 

També s'encarrega del disseny de subestacions elèctriques, centres de transformació que alimenten els edificis o polígons industrials i màquines elèctriques, així com s'encarrega del seu control i de l’automatització en àmbits multidisciplinaris en qualsevol tipologia d’edificació o aplicació diversa.

 

Es focalitza en el respecte per la sostenibilitat amb les energies renovables i el foment de l’eficiència energètica, des de l’origen en la generació de l’energia, el transport de la mateixa i fins al consum, així com en l'orientació cap a les instal·lacions intel·ligents i integrals.

 

Dissenya circuits i instal·lacions relacionades amb el vehicle elèctric (tipologies d’estacions de recàrrega de bateries dels vehicles elèctrics, control intel·ligent del flux d’energia, circuits elèctrics del vehicle).

 

Totes aquestes tasques i funcions les desenvolupa dins d'una empresa o com a professional autònom, ja que té atribucions que li permeten signar projectes. La seva formació també el capacita per desenvolupar feines d'organització i direcció de la producció.

 

Video Grau Elèctrica

Videos del GEL

Pla d'estudis del GEL

Aquest grau no admetrà estudiants de nou accés el curs acadèmic 2019-2020. Queda reemplaçat pel nou Grau en Enginyeria d'Energies Renovables i Eficiència Energètica.

 

  • Denominació: Grau en Enginyeria Elèctrica.
  • Títol: Graduat en Enginyeria Elèctrica.
  • Duració: 4 anys / 240 ECTS.
  • Mencions: Segons les optatives que escullis a quart curs, podràs obtenir les mencions d'Instal·lacions Sostenibles o d'Instal·lacions Integrals.
  • En el document Quadre sinòptic de la titulació GEL pots consultar, de forma gràfica, les dependències entre assignatures i els prerequisits recomanables.

Altres dades de la titulació GEL

Tinc una consulta sobre els graus en enginyeria

Omple el formulari següent i et respondrem tant aviat com sigui possible.

Sessions informatives per a graus

Jornada de Portes Obertes

Sessions informatives de graus i visita guiada

Les sessions informatives obertes al públic per als graus en enginyeria per al curs 2020-21 tindran lloc a les 19.00 hores dels dies:

 

  • Dimecres, 25 de març de 2020
  • Dijous, 2 d'abril de 2020
  • Dijous, 7 de maig de 2020
  • Dijous, 21 de maig de 2020
  • Dijous, 3 de setembre de 2020

 

El programa d'una sessió informativa inclou una explicació sobre els continguts impartits en les titulacions que ofereix l'escola, com accedir-hi i les seves sortides professionals.

Es podrà fer una visita guiada per les instal·lacions amb especial èmfasi en els diferents laboratoris on es desenvolupen les pràctiques de cada assignatura.