Share

Xarxes socials

Comunicat 15/10/2020

Es comunica a la comunitat acadèmica que a petició de Salut Pública, el Consell Interuniversitari de Catalunya i les 12 universitats catalanes es van reunir els dies 12 i 13 d’octubre per buscar les fórmules que permetin contribuir a contenir l’índex de contagi del coronavirus a Catalunya mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària.

A la reunió es va constatar que les universitats han demostrat ser espais segurs, tant per a l’estudi com per al desenvolupament de tota l’activitat que s’hi duu a terme. Salut Pública va demanar a les universitats que durant quinze dies es redueixi l’activitat lectiva presencial en la mesura del possible, virtualitzant les classes teòriques i els seminaris, però sense afectar a les pràctiques, els exàmens ni a la recerca. Com a comunitat universitària, estem obligats a contribuir a revertir l’evolució de la pandèmia que torna a mostrar xifres preocupants.

En conseqüència, des de l'EUSS, seguint les directrius de la UAB, s'han establert les següents indicacions:

1. Passar a realitzar en format virtual les classes de teoria. La resta d'activitats acadèmiques es mantindran en el format establert en la guia docent: pràctiques, problemes, avaluacions, ...
2. Aquest canvi s'aplicarà des del 15 d'octubre fins al 30 d'octubre, ambdós inclosos.

3. Es recomana la realització de les classes virtuals de forma síncrona en l'horari establert, però l'alumnat tindrà la possibilitat de realitzar l'activitat en un altre moment.
4. L'equip docent de cada assignatura comunicarà quines sessions seran presencials i quines virtuals.

Les mesures contingudes en aquest document poden ser objecte d’extensió o d’actualització en funció del desenvolupament de la situació d’excepcionalitat.

La direcció de l'EUSS

Comunicat 15/06/2020

Es comunica a la comunitat acadèmica que dins del procés de desescalada l'edifici de l'EUSS estarà obert els dies laborables des del 15 de juny al 29 de juliol en horari 8:00 – 18:00 amb els serveis Recepció, Gestió Acadèmica, Publicacions i Manteniment.


S'ha elaborat i aprovat un Pla de contingència que estableix totes les mesures d'higiene, desinfecció, protecció i distanciament social necessàries per evitar cadenes de contagi. Tota la comunitat acadèmica de l'EUSS és responsable de la seva aplicació.


Per contactar amb el professorat s'ha de fer via correu electrònic o bé pels mitjans que el o la docent hagi establert.

 

Per contactar amb un servei es recomana fer-ho per mitjà del correu electrònic.


En aquests moments estem treballant per organitzar la docència durant el curs 2020-2021. Es plantegen els següents escenaris:

  1. Escenari no presencial: la docència presencial queda suspesa i totes les activitats educatives es realitzen en línia.
  2. Escenari semipresencial: una part de la docència es realitza en línia i una altra part presencial.
  3. Escenari presencial: seria l'escenari normal.

S’ha planificat començar el setembre en l'escenari semipresencial i passar a l'escenari presencial tan aviat les autoritats competents ens ho autoritzin.
Dins de l'escenari semipresencial, les mesures d'higiene, desinfecció, protecció i distància social que s'han establert ens obliguen a reduir l'aforament de les aules i laboratoris. En conseqüència, la docència en l'escenari semipresencial a partir de setembre s'organitzarà d'acord amb els següents principis:

  1. Les classes es faran presencialment en tots aquells casos en què el nombre d'estudiants i l'espai assignat estiguin dins de la ràtio permesa.
  2. Quan se superi la ràtio en assignatures de 3 ECTS: es dividirà el grup en dues parts i s'anirà alternant la presencialitat setmanalment. La part del grup que no té presencialitat tindrà activitats en línia.
  3. Quan se superi la ràtio en assignatures de 5, 6, 7, 8 i 9 ECTS: les classes de teoria es faran en línia i les classes de pràctiques/problemes es faran presencialment dividint el grup en dues parts que s'aniran alternant setmanalment. La part del grup que no té presencialitat tindrà activitats en línia.

Els horaris del curs 2020-2021 estan ja disponibles a Gaconline (https://gaconline.euss.cat). S’ha intentat compactar en pocs dies les classes de pràctiques/problemes per reduir el nombre de dies que haureu de venir. També disposareu d’una oferta molt àmplia d’espais de lliure accés que us permeti seguir una classe en línia des de l’edifici de l’EUSS.


Anirem informant puntualment de totes novetats que es vagin produint. A principis de setembre cada grup de cada assignatura rebrà un comunicat de com s'organitzarà la docència. També a principis de setembre us informarem de les mesures desinfecció, protecció i distància social que haurem de seguir tots i totes a l'EUSS.

 

La direcció de l'EUSS

Comunicat 16/03/2020

Davant l'amenaça de la pandèmia del coronavirus COVID-19 i seguint les instruccions que el Govern de la Generalitat ha transmès al conjunt del sistema educatiu de Catalunya, Resolució SLT/719/2020, i el Real Decret 463/2020 del Govern d'Espanya, l'EUSS suspendrà l'activitat docent presencial a partir del 13 de març de 2020.

La docència presencial serà substituïda per docència virtual. El professorat establirà les pautes de funcionament amb el seu alumnat. En el cas de les pràctiques, el professorat proposarà accions específiques de substitució o reprogramació i les comunicarà a l’alumnat. Pel que fa a les pràctiques acadèmiques externes curriculars, en el cas que no es puguin realitzar perquè la institució de destí ha pres mesures que ho impedeixen, es valoraran les opcions alternatives en cada cas.

L'edifici de l'EUSS romandrà tancat fins a proper avís. Durant tot aquest període tot el personal de l'EUSS passa a realitzar teletreball. La docència es farà a distància i, pel que fa als serveis, només es podran oferir aquells que es puguin realitzar en modalitat de teletreball.

L'horari d'atenció telefònica general de l'EUSS serà de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 hores de forma ininterrompuda, sense perjudici dels horaris que cada servei estableixi.

 

Per contactar amb el professorat s'ha de fer via correu electrònic o bé pels mitjans que el o la docent hagi establert.

Per contactar amb un servei es recomana fer-ho per mitjà del correu electrònic.

Preguem que disculpeu les molèsties que aquesta situació us pugui ocasionar. En properes comunicacions s'informarà sobre la durada i evolució de la situació.

 

La direcció de l'EUSS

Pla de contingència COVID-19