Share

Pla de contingència COVID-19

Comunicat 2/11/2020

Extensió de la virtualització de les classes de teoria.

Seguint les indicacions de la "Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya" s'estenen les mesures de virtualització de les classes de teoria iniciades el passat 15 d'octubre de 2020.

En la mesura del possible, es retransmetrà les sessions presencials per streaming amb un Meet, de tal manera que l'alumnat pugui escollir seguir la classe presencialment, virtualment síncronament o virtualment asíncronament. Serà el professorat de cada assignatura l'encarregat de comunicar aquesta mesura.

Aquesta extensió restarà vigent fins que l'autoritat competent no dicti noves mesures.

Les mesures contingudes en aquest document poden ser objecte d’extensió o d’actualització en funció del desenvolupament de la situació d’excepcionalitat.

 

La direcció de l'EUSS

Històric de comunicats

Instruccions

Presentem aquí una recopilació de les diferents instruccions donades als diferents col·lectius universitaris relacionades amb la gestió de la pandèmia de la COVID-19.