Material de promoció

Aquesta secció recull alguns dels materials de promoció que l'escola ha creat als últims anys per tal de promocionar l'escola a les diferents fires i activitats que realitza. D'entre ells destaquen els rollups, les falques de ràdio i les postals.

Share

Xarxes socials

Diari EUSS

El diari de l'EUSS és un fulleto en format de diari que presenta l'escola per al públic en general.

Descriu les diferents titulacions que imparteix l'escola amb l'opinió d'alguns estudiants de les mateixes.

Postals

Cada any l'escola, amb la col·laboració de PostalFree, edita una postal de l'escola fent referència a les titulacions que imparteix o alguna de les activitats que s'organitzen per les escoles de secundària.

Material divers

Al llarg dels anys s'han creat multitud de materials diversos de promoció de l'EUSS:

  • Bolígrafs
  • Llapis
  • Carpetes
  • Memòria USB
  • Pins
  • Clauers
  • Falques de ràdio
  • Rollups
  • Pòsters
  • etc.


Aquí tens una petita mostra d'ells.