Agendes

Les publicacions Guies Ràpides són publicacions pensades per informar breument d'algún dels serveis disponibles a l'escola. És el cas d'alguns serveis informàtics, biblioteca, publicacions, etc. El seu àmbit és intern per al personal de l'EUSS o els estudiants. Realitzades pel servei de Promoció i Comunicació amb col·laboració del servei a qui va destinat. Solen ser publicacions de 4 a 8 pàgines en format DIN A5 a tot color, pensades per la seva descàrrega a través de la web de l'escola.

Share

Agenda i guia de l'estudiant

Cada curs l'escola edita una Agenda amb un extracte de la Guía de l'estudiant que pot trobar de forma completa a través de la web.

Aquesta agenda preten ser un instrument útil, tant per estudiants, com per professors, en la plannificació de les seves tasques diaries i alhora una font d'informació en els moments previs de la matrícula i al llarg de curs.

Tota la informació l'estudiant pot trobar-la permanentment actualitzada a les diferents webs de l'escola.

Des del curs 2006-07 l'agenda s'edita en format paper i en format electrònic i a continuació les pots descarregar en pdf. De les agendes anteriors, només us podem mostrar la seva portada.

Durant els cursos 1994-95 fins al 1998-99 només era guia de l'estudiant. A partir del curs 1999-00 es va crear l'agenda amb la guia de l'estudiant que anava acompanyada d'un CD amb tota la guia.

A partir del curs 2002-03 la guia de l'estudiant només es troba a la web de l'escola i l'Agenda conté un extracte del més representatiu de la guia de l'estudiant.

 

A partir del curs 2015-16 l'agenda i guia de l'estudiant es deixa de publicar i és substituida per un quadernet agenda semestral.

Vull contactar amb el Servei de Promoció i Comunicació

Servei de Promoció i Comunicació
Àrea de direcció

Cap de l'àrea: Dr. Andreu Moreno
Cap del servei: Marta Jové Company
 

Horari:
    Visites concertades
 

Correupromocio@euss.cat

Ubicació:
   Despatx SE20
   Planta segona Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 128
Extensió: 2138