Històric de publicacions

En aquesta secció trobareu les publicacions periòdiques que s'han editat a l'escola i què s'han deixat de fer o s'han remodelat en una nova etapa.

Share

Xarxes socials

Històric de publicacions

Les publicacions periòdiques que editava l'escola i que s'han deixat de fer o s'han remodelat són:

 


Neuss

Pronunciat com a news, era una publicació electrònica editada quinzenalment amb les notícies, esdeveniments, curiositats, etc. què fan de l'EUSS un òrgan viu.


EUSS do it
És una publicació de l'àrea d'Universitat-Empresa que apareixia dos o tres cops a l'any, tracta temes d'empresa, ocupació, pràctiques en empreses, etc.


4veuss

Era la publicació quatrimestral informativa de les activitats de l'escola. Depenen de l'època de l'any el seu contingut anava adreçat a les activitats properes.


nEUSSpaper

Pronunciat com a newspaper, era una publicació electrònica editada quinzenalment amb les notícies, esdeveniments, curiositats, etc. què fan de l'EUSS un òrgan viu. Va ser substituida per l'actual Neuss.

 

EME

Era una publicació editada per la Comissió d'Alumnes de l'EUSS.
 

A aquesta secció trobaràs els números editats o una referència a l'Hemeroteca de l'EUSS que és el repositori de les publicacions a partir de l'any 2005.
 

Hemeroteca de l'EUSS

L'hemeroteca de l'EUSS és un repositori que recull

  • Les notícies publicades a la web de l'EUSS
  • Els números de Neuss, nEUSSpaper, EUSS do it i d'altres publicacions de l'EUSS
  • Els reculls de premsa diaris elaborats per la biblioteca de l'EUSS i que es publiquen a la web de l'escola.
  • Les notes de premsa i d'altres documents enviats als medis o publicats a la web.

Està operatiu des de l'1 de gener de 2005. Les publicacions anteriors pots trobar-les a la secció de societat d'aquesta web.

Vull contactar amb el Servei de Promoció i Comunicació

Servei de Promoció i Comunicació
Àrea de direcció

Cap de l'àrea: Dr. Andreu Moreno
Cap del servei: Marta Jové Company
 

Horari:
    Visites concertades
 

Correupromocio@euss.cat

              comunicacio@euss.cat

Ubicació:
   Despatx SE20
   Planta segona Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 128
Extensió: 2102